Adatvédelmi Irányelvek - E-kereskedelem

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. Javasoljuk, hogy szánjon néhány percet Adatvédelmi Irányelveink elolvasására, értelmezésére és adott esetben elfogadására.

Legutolsó frissítés: 2021.06.30.

1. Ki felel az Ön adatainak feldolgozásáért?

Tendam Retail, S.A. (a továbbiakban: TENDAM) - CIF: A08099459.
Avenida del Llano Castellano, 51 - Madrid, España.
+34913873401
DPO: dpo@tendam.es

2. Milyen adatait dolgozunk fel és azok milyen forrásokból származnak?

2.1. Az érdekelt fél által szolgáltatott adatok:

A TENDAM személyes adatokat gyűjthet, amelyeket Ön közvetlenül, különböző űrlapokon keresztül ad meg nekünk. Amikor ügyfélként regisztrál vagy vásárol, az Ön személyes adatait, valamint az elvégzett és folyamatban lévő műveleteket az információs rendszereink tárolják. Az adatokat a felhasználói kezelőpanelen bármikor módosíthatja.

Ezeken az űrlapokon Ön is láthatja, hogy egyes mezők kötelezőként vannak megjelölve, és az ezekbe beírt információk nélkül a kívánt szolgáltatást nem tudjuk biztosítani. Ezek olyan adatok, amelyek feltétlenül szükségesek a megrendelés feldolgozásához. Általában ezek az alábbiak: név és vezetéknév, szállítási cím (közterület típusa és neve, kapu, lépcsőház, város, megye, irányítószám, ország), telefonszám, kapcsolattartási e-mail, és a Szig.sz., amely kizárólag a Kanári-szigetekre, Ceutába és Melillába történő szállítás esetén adózási szempontokból elengedhetetlen. Ha hivatalos számlát is szeretne, akkor annak kiállításához az adózási adataira is szükségünk lesz.

A TENDAM ügyfelei önként adják meg adataikat, a weboldalon elvégzett regisztráció során. A regisztrációval létrejön egy felhasználói profil, amelynek célja az ügyfél, azaz az Ön megrendelésének kezelése. Ezen felhasználói profil létrehozása szükséges a TENDAM és az ügyfél közötti kereskedelmi kapcsolat megfelelő kialakításához.

A kereskedelmi kapcsolat alakulása további információk megadását veti fel, például tranzakciós adatokat (pl.: információkat, amelyeket Ön a nyugtáról, megrendelésekről, visszaküldésekről stb. ad meg), a különböző weboldalakhoz való kapcsolódási és azokon végzett böngészési adatokat, a reklamációk és váratlan események előzményeit. A TENDAM ezeket az információkat statisztikai szinten kezeli annak érdekében, hogy az ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásokat kielemezze.

A TENDAM márkáin keresztül jelen van a közösségi hálózatokon, és ezek mellett megkönnyíti a felhasználók számára a kommunikáció lehetőségét a közösségi kommunikáció különböző eszközein keresztül. Azon személyek adatainak feldolgozását, akik követik, linket hoznak létre vagy kapcsolódnak a TENDAM-hoz a közösségi hálózatokon vagy a számukra elérhető kommunikációs eszközökön keresztül, a weboldalunk jogi közleményei és a használat feltételei, az adatvédelmi irányelvek és a közösségi hálózat vagy a megfelelő média egyéb hozzáférési, használati és egyéb szabályai határozzák meg. A felhasználó ezekkel tisztában van, és azokat előzetesen elfogadta.

Végül pedig, kizárólag ha erre feljogosít bennünket, kezelhetjük csonkolt (azaz részben titkosított) kártyaszámát, hogy az Ön által használt fizetési módra emlékeztessük és megkönnyítsük a vásárlást. A fizetési információk biztonságának garantálása érdekében semmilyen körülmények között nem rendelkezünk az Ön teljes kártyaszámával.

2.2. Az érdekelt fél által nem közvetlenül, a szolgáltatás nyújtásából következő (következtetett) adatok:

Való igaz, hogy a vállalatok egyre inkább olyan adatokat használnak, amelyeket nem közvetlenül az érintettek szolgáltattak. Ezek az úgynevezett „következtetett” adatok az algoritmusok alkalmazásából származó adatok, amelyek különféle adatok, például a közösségi média és a vásárlási nyilvántartások adatainak elemzésére szolgálnak a felhasználók profilalkotása céljából, például azért, hogy megismerjük ügyfeleink érdeklődését bizonyos termékek iránt, az általuk vásárlásra szánt pillanatokat, ízlésüket, vásárlási előzményeiket, a felhasznált promóciókat, az elégedettségi felméréseket, információkat az ügyfélszolgálatunkhoz intézett hívásokról, a TENDAM webhelyeken végzett böngészéseiket, stb. További információkért forduljon az Adatvédelmi Irányelvek adatfeldolgozást részletező, következő szakaszához.

3. Milyen célból és jogszerűséggel dolgozzuk fel az Ön adatait?

Az alábbi táblázat bemutatja az Ön adatainak feldolgozásának különböző céljait, a TENDAM-hoz fűződő kapcsolatától és annak jogalapjától függően:

3.1. A Szerződéses szolgáltatások irányítása és a szerződéses kapcsolat megfelelő fenntartása .

Az Ön adatait a kért szolgáltatás biztosítása érdekében dolgozzuk fel, amely feldolgozás az egyéb tevékenységek mellett magában foglalhatja: (i) az Ön ügyfélként történő regisztrációját; (ii) megrendelések előkészítése és kézbesítésének kezelését az elérhető csatornák bármelyikén keresztül; (iii) kétségeinek, kérdéseinek vagy igényeinek feldolgozását és megválaszolását.

Amennyiben ebbe Ön nem egyezik bele, úgy nem tudjuk aláírni Önnel a szerződést (szerződéseket) a kívánt szolgáltatások biztosítsára.

További információ a szerződésekről:

Szerződési Feltételek - Cortefiel Online Üzlet
Szerződési Feltételek - Pedro del Hierro Online Üzlet
Szerződési Feltételek - Springfield Online Üzlet
Szerződési Feltételek - Women'secret Online Üzlet
Szerződési Feltételek - Fifty Online Üzlet
Szerződési Feltételek - Hoss Intropia Online Üzlet
Szerződési Feltételek - Slow Love Online Üzlet

Legitimációs Alap

A szerződés teljesítése

Az adatok kategóriája

Azonosító és elérhetőségi adatok;

Áruk és szolgáltatások tranzakciói;

Egyéb adatkategóriák;

A szolgáltatás használatából származó adatok.

3.2. A TENDAM márkák termékeivel és szolgáltatásaival, valamint a TENDAM által gyártott és/vagy forgalmazott más márkák termékeivel kapcsolatos kereskedelmi információk eljuttatása Önnek.

Feltéve, hogy Ön azt a különböző űrlapokon elérhető rovatokon keresztül kéri, kereskedelmi információkat küldünk Önnek a TENDAM márkák ajánlatairól, akcióiról és kedvezményeiről. Hasonlóképpen információkat is küldhetünk azokról a termékekről vagy szolgáltatásokról, amelyek védjegye harmadik felek tulajdonában van, és amelyekkel a TENDAM megállapodást kötött a terjesztésük vagy gyártásuk engedélyezése érdekében.

Ezeket az információkat a különféle kapcsolattartási úton (elektronikus és nem elektronikus) keresztül juttatjuk el Önhöz: postai cím, e-mail, telefonszám (SMS, RCS), stb.

Legitimációs Alap

Hozzájárulás

Az adatok kategóriája

Azonosító és elérhetőségi adatok;

A szolgáltatás használatából származó adatok.

3.3. Profilalkotás

Ebből a célból a TENDAM adatokat gyűjt és dolgoz fel a vásárlások elemzéséhez (összegek, gyakoriság, annak a fizikai és/vagy online üzletnek az adatai, ahol vásárol), az Ön Hűségklub(ok)-tagságokból származó előnyei, az Ön érdeklődési köre és preferenciái. Ezek az információk lehetővé teszik a TENDAM számára, hogy az Ön számára érdekes termékeket és szolgáltatásokat felkínálja Önnek, az érdekteleneket pedig elvesse.

A profilalkotási és marketing célú adatkezelés a TENDAM jogos érdekén alapul. Ebből a célból a TENDAM mérlegelte az érdekelt felek érdekeit és jogait, valamint az adatkezelő által az általános kötelezettségek teljesítése érdekében elfogadott intézkedéseket az arányosság és az átláthatóság szempontjából, és arra a következtetésre jutott, hogy:

- A személyek alapvető jogaira és közszabadságaira gyakorolt ​​hatás elenyésző.

- A szóban forgó adatkezelést a személyre szabott ajánlatok fogadásában érdekelt személy ésszerűen megtervezheti, és ugyanígy a zavaró hirdetéseket is elkerülheti;

- Az adatok fenti célokból történő kezelése nem vezet kirekesztéshez, diszkriminációhoz, rágalmazáshoz vagy olyan helyzetekhez, amelyek veszélyeztetik az érdekelt fél jó hírnevét és/vagy a tárgyalási képességeit.

Az elvégzett elemzés célja annak meghatározása, hogy mely termékek és szolgáltatások kapcsolódnak jobban a különböző, közös tulajdonságokkal felruházható felhasználói csoportokhoz (pl.: életkor) vagy a hasonló vásárlási szokásokhoz (pl.: szokásos vásárlási dátumok). Arról, hogy saját jogos érdekünk és az Ön érdekeinek felmérése miként ment végbe, további információkhoz juthat a jelen adatvédelmi irányelvek 8. szakaszában feltüntetettek szerint.

Legitimációs Alap

Jogos alap a szolgáltatásunk javítása és az ügyfeleink számára nyújtott még pontosabb termékkínálat érdekében. Tiltakozási jogát a jelen Adatvédelmi Irányelvek 7. szakaszában meghatározott feltételek szerint gyakorolhatja.

Az adatok kategóriája

Azonosító és elérhetőségi adatok;

Személyes jellemzők;

Áruk és szolgáltatások tranzakciói;

Egyéb adatkategóriák;

A szolgáltatás használatából származó adatok.

3.4. Válaszadás a legközelebbi üzletre vonatkozó, földrajzi hely alapján történő információkérésre.

A földrajzi helyzet alapértelmezés szerint le van tiltva. Csakis akkor, ha Ön, mint felhasználó ezt kéri, a hozzánk elküldött kérelemre válaszként és az Ön előzetes beleegyezésével aktiváljuk a legközelebbi üzletünkre vonatkozó információkat.

Bár a földrajzi helyzet figyelembevételével történő navigálás mindig a felhasználó választása, azokban az esetekben, amikor megtagadja a helyadatokhoz való hozzáférést, a weboldal nem fogja tudni felkínálni Önnek az említett hely szerinti funkciókat. A weboldal semmilyen esetben nem fogja folyamatosan figyelni a felhasználó tartózkodási helyét.

A megadott személyes adatokat a tájékoztatási kérelem megválaszolása után nem tároljuk.

Legitimációs Alap

Hozzájárulás

Az adatok kategóriája

Azonosító és elérhetőségi adatok;

Földrajzi helymeghatározás.

3.5. A webböngészés kezelése és elemzése

A felhasználói webböngészés kezelése. Az információkat azért dolgozzuk fel, hogy lehetővé tegyük és megkönnyítsük az Ön számára a digitális médiához való hozzáférését és az azon végzett böngészést. Például, hogy felajánlhassuk Önnek a weboldalnak azt a verzióját, amely többek között legjobban megfelel annak az eszköznek, amelyen keresztül a weboldalunkra belép, valamint az Ön által használt nyelvnek. Hasonlóképpen, az Ön előzetes beleegyezésével elemezzük böngészését annak érdekében, hogy igényeihez alkalmazkodhassunk. A sütikre vonatkozó irányelveinket itt tekintheti meg.

Legitimációs Alap

A szerződés teljesítése (kötelező sütik) és az érdekelt fél hozzájárulása (opcionális sütik).

Az adatok kategóriája

Azonosító és elérhetőségi adatok;

Személyes jellemzők;

Áruk és szolgáltatások tranzakciói;

Egyéb adatkategóriák;

A szolgáltatás használatából származó adatok.

3.6. A jogi kötelezettségek betartása .

A TENDAM-ra számos olyan szabályozás vonatkozik, amelyek a személyes adatok feldolgozásának szükségességét vonják maguk után. (Például: adószabályozás). Ezeknek a kötelezettségeinek eleget téve a TENDAM az Ön adatait közölheti a közigazgatási szervekkel vagy az illetékes bíróságokkal, feltéve, hogy a közlésre vonatkozó kérelmet az erre fenntartott jogi csatornákon keresztül nyújtják be.

Legitimációs Alap

Jogi kötelezettség

Az adatok kategóriája

Azonosító és elérhetőségi adatok;

Személyes jellemzők;

Áruk és szolgáltatások tranzakciói;

Egyéb adatkategóriák;

A szolgáltatás használatából származó adatok.

4. Hogyan szüntethető be a kereskedelmi kommunikációk továbbitása?

Minden egyes kereskedelmi kommunikációban, amelyet elektronikus úton küldünk Önnek, megtalálja a LEIRATKOZÁS (vagy ahhoz hasonló) linket, amely lehetővé teszi az Ön számára, hogy személyes adatait kezelje és kérvényezze a további kereskedelmi kommunikációktól való eltekintést.

Hasonlóképpen visszavonhatja beleegyezését vagy hangot adhat ellenzésének az alábbi csatornák egyikén keresztül:

- A dpo@tendam.es e-mail címre küldött e-maillel. Ebben az esetben fontos, hogy a kérvény a felhasználóéval megegyező e-mail címről érkezzen.

- A weboldalaink egyikén regisztrált vagy hűségklubunk tagjaiként nyilván tartott felhasználóink adatvédelmi beállításaikat a FIÓKOM menüponton keresztül is kezelhetik.

- A TENDAM RETAIL S.A., A/A DPO, Avda. del Llano Castellano 51, 28034 Madrid, España címre küldött postai levélben.

Általános szabály, hogy a feldolgozás időtartama 48-72 óra, így lehetséges, hogy ez idő alatt kereskedelmi kommunikációink még eljuthatnak Önhöz.

5. Meddig őrizzük meg adatait?

Ha ügyfélként regisztrált a weboldalunkon, akkor személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön nem kéri azok törlését, mivel úgy gondoljuk, hogy fiókja aktivitásától függetlenül, és ha az azon folytatott tevékenységét egy időre fel is függeszti, továbbra is érdekében áll annak megőrzése. Ha még nem regisztrált vásárlóként, de online vásárol, adatait addig őrizzük meg, amíg meg nem erősítjük, hogy a megrendelését hiánymentesen és reklamációk nélkül kézbesítettük.

Amint kérvényezi adatai visszavonását, vagy megerősíti, hogy a megrendelését hiányosság és fennálló reklamációk nélkül kézbesítették, az adatait az adatvédelmi előírások rendelkezéseinek megfelelően töröljük, ami azt jelenti, hogy utólagos törlésre blokkoljuk azokat és az esetlegesen fennálló eljárások elévülési idejéig, és azokhoz csak a Bírák és bíróságok, az ügyészség vagy az illetékes közigazgatások férhetnek hozzá.

Az elévülési idő a szolgáltatás típusától (pl. annak céljától) függően változik, általában a személyes polgári jogi keresetek elévülési ideje 5 év.

6. Megosztjuk-e az Ön adatait harmadik felekkel?

A jelen adatvédelmi irányelvekben leírt célok teljesítése érdekében szükséges, hogy az Ön személyes adatait a következő szervezetekkel közöljük, az említett kommunikációt támogató legitimációs alapon:

A szerződés teljesítése alapján a fizetési adataid a pénzintézet vagy a pénzbeszedést kezelő fizetési átjáró kezeli, elérhetőségeidet pedig adott esetben az a futárszolgálat, amelyik a megvásárolt termékeket eljuttatja hozzád.

A vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében az Ön adatait közölhetjük az alábbiakkal:

  • Illetékes bíróságokkal, feltéve, hogy a közlésre vonatkozó kérelmet az erre fenntartott jogi csatornákon keresztül nyújtják be.
  • Az Adóügyi Hivatallal és más illetékes közigazgatásokkal bármilyen jogi kötelezettség teljesítésére.

Az ügyfelek központosított kezelésének fenntartásával kapcsolatos jogos érdekünk teljesítése érdekében az Ön adatait közölhetjük a TENDAM Csoport más szervezeteivel ( https://www.tendam.es/nuestras-companias/ (spanyol változat) és https://www.tendam.es/en/our-companies/ (más nyelvű változat), belső adminisztrációs célokra. Arról, hogy saját jogos érdekünk és az Ön érdekeinek felmérése miként ment végbe, további információkhoz juthat a jelen adatvédelmi irányelvek 8. szakaszában feltüntetettek szerint. Tiltakozási jogát a jelen Adatvédelmi Irányelvek 7. szakaszában meghatározott feltételek szerint gyakorolhatja.

Szolgáltatásaink biztosítását különféle szolgáltatók támogatják, akik utasításainkat követve „adatfeldolgozóként” működnek. Ezen adatfeldolgozók némelyike az Európai Gazdasági Térségen kívül található, így az adatok feldolgozása nemzetközi adatátvitelt eredményezhet. Ebben az esetben a TENDAM az adatátvitelt az alkalmazandó előírásokban meghatározott garanciák révén védi meg. Adatkezelési megbízottainkról és a nemzetközi adatátvitel részleteiről további információkhoz juthat a jelen adatvédelmi irányelv 8. szakaszában feltüntetettek szerint kapcsolatba lépve velünk.

7. Milyen jogai vannak, amikor adatokat szolgáltat nekünk?

Olvassa el és ismerje meg a jogait. Ha bármilyen kérdése van, kérjük lépjen kapcsolatba velünk: dpo@tendam.es

A személyes adatok feldolgozása révén a TENDAM-mal szemben a következő jogait érvényesítheti: a személyes adatokhoz való hozzáférés, a pontatlan adatok kijavítása, az adatok törlése, a kezelések bármelyikének korlátozása vagy bármilyen felhasználás ellenzése (pl.: hirdetések küldése) és adatainak hordozhatósága. Ezen jogainak gyakorlásához csupán annyit kell tennie, hogy e-mailt küld a dpo@tendam.es címre vagy levelet a TENDAM RETAIL SA, A / A DPO, Avda. Del Llano Castellano 51 (28034 Madrid) címre. Élhet reklamációval a spanyol adatvédelmi ügynökségnél is.

Hozzáférési jog

Önnek joga van a TENDAM-tól megerősítést kapni arról, hogy kezeljük-e az Önt érintő személyes adatokat, valamint információkat az alábbiakról: a kezelés céljai; a feldolgozott adatok kategóriái; a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel az Ön adatait közölték vagy közölni fogják; amennyiben lehetséges, a személyes adatok megőrzésének várható időszaka, vagy ha nem lehetséges, az ezen időszak meghatározásához használt kritériumok. Ezekben az esetekben a TENDAM megadja Önnek a feldolgozott személyes adatok másolatát. Ezenkívül, ha azt elektronikus úton kérvényezi, az információkat egy általánosan használt elektronikus formátumban kapja meg.

Azokban az esetekben, amikor a felhasználó nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott kérelmekkel áll elő, különösen az ismétlődő kérelmek esetén, a TENDAM díjat számíthat fel, amely a kérelem feldolgozásának valós költségeinek megfelelően kompenzálja a kérelem kezelésének adminisztratív költségeit.

A TENDAM egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérvényét követő további eljárásokról (amely különösen összetett kérelmek esetén további két hónappal meghosszabbítható, amely meghosszabbításról az első hónapon belül értesítünk). Ha a TENDAM úgy dönt, hogy kérvényével nem kíván foglalkozni, erről tájékoztatja Önt, és a kérvény benyújtásától számított egy hónapon belül megindokolja az elutasítást.

Helyesbítés joga

Önnek joga van kérni, hogy a TENDAM kijavítsa a személyes adatokat, amennyiben azok pontatlanok, vagy hiányosság esetén kiegészítse azokat. Platformunkon regisztrált felhasználóként profilja módosításával ezt Ön is egyszerűen végrehajthatja.

Törléshez való jog/tárolás megszüntetéséhez való jog

Önnek joga van kérni a TENDAM-tól az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, az alábbiak esetén:

  • az adatokra már nincs szükség azokból a célokból, amelyek kapcsán összegyűjtötték vagy feldolgozták őket;
  • Ön az adatok kezelésére vonatkozó beleegyezését visszavonja, és a kezelésnek más eljárás nem szolgál jogalapul;
  • Ön ellenzi adatai kezelését, és a kezelésre nincs egyéb jogos indok;
  • az adatok kezelése jogellenesen történt.

Amikor a törlés a tiltakozás jogának közvetlen gyakorlásából származik, a TENDAM megtarthatja az Ön azonosító adatait annak érdekében, hogy megakadályozza adatainak e célokra történő későbbi feldolgozását.

Ha a TENDAM a személyes adatokat nyilvánosságra hozta, és köteles ezek törlésére, A TENDAM, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és alkalmazásának költségeit, ésszerű intézkedéseket fogad el, beleértve a technikai intézkedéseket is, annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatok feldolgozásáért felelős személyeket az Ön kérelméről a személyes adatokra mutató hivatkozások vagy azok másolatainak eltávolítására.

Korlátozás joga

Önnek jogában áll a TENDAM-tól kérni az adatkezelés korlátozását, az alábbiak bármelyike esetén:

  • amennyiben Ön a személyes adatainak pontosságát olyan időszakban vitatta, amely során a TENDAM-nak lehetősége volt azok pontosságának ellenőrzésére;
  • abban az esetben, ha Ön úgy ítéli meg, hogy a kezelés jogellenes, és a TENDAM ellenezte a személyes adatok törlését, és ehelyett Ön kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • ha a TENDAM-nak már nincs szüksége a személyes adatokra a kezelés céljából, de Önnek szüksége van rájuk a rekalmációk megfogalmazásához, gyakorlásához vagy védelméhez;
  • abban az esetben, ha kifogásolta az adatkezelést, annak ellenőrzése feltételével, hogy a TENDAM jogos okai érvényesülnek az Önével szemben.

Ha jelen szakasznak megfelelően az adatkezelés korlátozása megillette Önt, e szakasznak megfelelően a TENDAM tájékoztatja Önt, mielőtt az említett korlátozást feloldaná. A TENDAM minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről vagy törléséről, illetve a kezelés korlátozásáról akivel a személyes adatokat közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést nem igényel. A TENDAM tájékoztatja az érdekelt felet az említett címzettekről, ha Ön ezt kéri.

A hordozhatóság joga

Önnek joga van strukturált, általánosan alkalmazott és géppel olvasható formátumban megkapni a személyes adatokat, és továbbítani azokat egy másik adatkezelőnek, ha az adatkezelés beleegyezésen vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlásával Ön feljogosult lesz arra, hogy a személyes adatokat adatkezelőtől adatkezelőig közvetlenül továbbítsa, amennyiben ez technikailag lehetséges. E jog gyakorlása a törlési jog által biztosított hatáskörök sérelme nélkül értelmezendő.

Ez a hordozhatósághoz való jog nem vonatkozik a közérdekű küldetés teljesítéséhez vagy a TENDAM-ra ruházott közhatalom gyakorlásához szükséges feldolgozásra. A hordozhatósághoz való jog nem terjed ki azokra az adatokra, amelyeket a TENDAM közvetlenül a TENDAM által nyújtott szolgáltatások használatából származó adatokból következtetett ki.

Az ellenzés joga

Önnek bármikor jogában áll ellenezni az Önre vonatkozó adatok feldolgozását, ideértve a profilalkotást is. Abban az esetben, ha Ön él ezzel a jogával, a TENDAM leállítja az Ön személyes adatainak feldolgozását, feltéve, hogy a feldolgozás nem élvez elsőbbséget az Ön érdekei, jogai és szabadságai előtt, vagy a reklamációk megfogalmazásához, gyakorlásához vagy alátámasztásához nem szükséges.

Amikor a személyes adatok feldolgozásának célja közvetlen marketing, akkor bármikor jogában áll ellenezni az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozását, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a szóban forgó marketingstratégiához kapcsolódik. Személyes adatait ezt követően a továbbiakban ezen célokra nem dolgozzuk fel.

Automatizált egyéni döntések

Önnek jogában áll, hogy ne legyen olyan döntés tárgya, amely kizárólag olyan automatizált feldolgozáson alapul - ideértve a profilalkotást is - amely joghatásokat vált ki Önre nézve, vagy Önt ezekhez hasonlóan jelentősen érinti. Ezt a jogát azonban nem gyakorolhatja, ha a döntés szükséges az Ön és a TENDAM közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez; ha a döntést az alkalmazandó törvény engedélyezi, feltéve, hogy a TENDAM megfelelő intézkedéseket hoz az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelmére; vagy a döntés az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Követelés benyújtásának joga

Önnek joga van keresetet benyújtani a spanyol adatvédelmi ügynökségnél, különösen akkor, ha a jogainak gyakorlása során nem nyert elégtételt.

8. Módosítások és konzultációk.

A Tendam fenntartja a jogot arra, hogy adatvédelmi irányelveit jogszabályi vagy joggyakorlati változás miatt, vagy kritériumainak vagy üzleti gyakorlatának megfelelően módosítsa. Abban az esetben, ha az Adatvédelmi Irányelvek módosulnak, a weboldalunkon vagy bármely más kommunikációs eszközön keresztül értesítjük Önt annak érdekében, hogy tájékoztassuk Önt az új, alkalmazandó adatvédelmi feltételekről. Ha Ön a weboldalon elérhető szolgáltatásokkal az Adatvédelmi Irányelveinkben végrehajtott változásokra vonatkozó ezen tájékoztatást követően is él, az azt jelenti, hogy Ön elfogadja az új feltételeket, kivéve azokat az esetleges adatkezelési célokat, amelyekhez az Ön beleegyezése szükséges.

Az adatvédelmi irányelveinkkel kapcsolatos kétségeivel vagy kérdéseivel forduljon hozzánk a következő címen: dpo@tendam.es.

9. Sütipolitika

A sütikre vonatkozó irányelveinket teljes terjedelmében itt tekintheti meg.