Adatvédelmi szabályzat (elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokhoz)

Az ön adatainak védelme fontos a számunkra. Javasoljuk, hogy szánjon néhány percet adatvédelmi szabályzatunk elolvasására, megértésére és adott esetben elfogadására.

A dokumentum közzétételének dátuma: 28/10/2020.

1. Ki az ön személyes adatainak kezelője? Tendam Retail, S.A. (a továbbiakban: „TENDAM”) – adószám (NIF): A08099459.
Székhely: Avenida del Llano Castellano, 51 - Madrid, Spanyolország.
+34913873401
Adatvédelmi tisztviselő: dpo@tendam.es
Nyilvántartásba bejegyző hatóság megnevezése: Registro Commercial de Madrid Nyilvántartásba vételi szám: M-107-817
A Tendam részére a tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye: Salesforce.com EMEA Limited,
Village 9, Floor 26 Salesforce Tower; 110 Bishopsgate, London, UK EC2N 4AY, Egyesült Királyság
Elérhetősége: +44(0)203 1477600.
Az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: https://www.salesforce.com/eu/form/contact/contactme/

2. Milyen adatok kezelését végezzük?

2.1. Az érintett által megadott adatok:
A TENDAM kezelheti azon személyes adatokat, amelyeket ön a különböző formanyomtatványok kitöltésével, közvetlenül ad meg nekünk.

E formanyomtatványokon látható, hogy egyes mezők kitöltése kötelező, és hogy ezen információk hiányában nem tudjuk biztosítani a kért szolgáltatást.

Emellett a TENDAM és az ön közötti kapcsolat során idővel további információk jönnek létre, például a tranzakciókhoz kapcsolódó adatok (többek között az az információ, amelyet ön a jegyvásárlással, rendelésekkel, áruk visszaküldésével stb. kapcsolatban ad meg), a netes kapcsolatra vonatkozó adatok, a weboldalak böngészéséhez kapcsolódó adatok, valamint a korábbi követelések és esetek. Ezeket az információkat a TENDAM kezeli, mivel statisztikai és összesített szinten egyaránt igen értékesek a számunkra. Ezeknek az információknak az alapján ismerjük meg ügyfeleinket, azt, hogy mely termékek nyerték el leginkább a tetszésüket és melyek kevésbé, valamint innen tudjuk meg, hogy hogyan konfiguráljuk weboldalunkat a webes navigáció megkönnyítése érdekében, és hogyan végezhetünk az adott ügyfélszegmensre (életkorra, a korábban vásárolt termékekre, a vásárlás időpontjára) szabott reklámtevékenységet.

Végül pedig, kizárólag ha erre feljogosít bennünket, kezelhetjük csonkolt (azaz részben titkosított) kártyaszámát, hogy az Ön által használt fizetési módra emlékeztessük és megkönnyítsük a vásárlást. A fizetési információk biztonságának garantálása érdekében semmilyen körülmények között nem rendelkezünk az Ön teljes kártyaszámával.

2.2. A felhasználó által nem szándékosan megadott, algoritmusok alkalmazásából származó adatok (származtatott adatok):
Egyre gyakoribb, hogy cégek olyan adatokat használnak, amelyeket az érintett nem szándékosan adott meg. Ezek az úgynevezett származtatott adatok, vagyis azok az adatok, amelyek többféle adat (például a közösségi kommunikációs média adatai vagy a vásárlási előzmények) algoritmusok alkalmazásával végzett elemzéséből származnak, és céljuk a profilalkotás, például az, hogy feltárható legyen vásárlóink bizonyos termékek iránti érdeklődése, valamint megismerhetők legyenek a vásárlási időpontok, az ízlések, a korábbi vásárlások, az igénybe vett kedvezmények, az elégedettségi kérdőívek, az ügyfélszolgálat felé intézett megkeresésekkel kapcsolatos információk, valamint a TENDAM weboldalain folytatott navigációs tevékenységek stb.

3. Milyen célból és milyen jogalapon végezzük az ön adatainak kezelését?
Az alábbi táblázat mutatja, hogy az ön által a TENDAM-mal fenntartott kapcsolat során milyen célokból végezhető az ön adatainak kezelése, valamint hogy annak mi a jogalapja:

Cél

További információ

Jogalap

1. A szerződéses szolgáltatások kezelése és a szerződéses kötelezettségek teljesítése.

Az ön adatainak kezelésére a kért szolgáltatás nyújtásának érdekében kerül sor, amely egyéb tevékenységek mellett a következőket is magában foglalhatja: (i) ügyfélregisztráció, (ii) megrendelések előkészítése és kézbesítésének kezelése az elérhető csatornák bármelyikén keresztül;(iii) az ön kérdéseinek, lekérdezéseinek és követeléseinek kezelése, illetve megválaszolása

Amennyiben ön nem fogadja el ezt a célt, az azt jelenti, hogy nem köthetjük meg önnel a szerződést/szerződéseket azoknak a szolgáltatásoknak a nyújtásáról, amelyek iránt ön érdeklődik.

További információk a szerződésekről:

A Cortefiel online üzlet általános vásárlási feltételei

A Pedro del Hierro online üzlet általános vásárlási feltételei

A Springfield online üzlet általános vásárlási feltételei

A Women'secret online üzlet általános vásárlási feltételei

A Fifty online üzlet általános vásárlási feltételei

A szerződés teljesítése.

2. Kereskedelmi információk és reklámok küldése márkáink termékeiről és szolgáltatásairól.

A Tendam Retail, S.A. tulajdonában a következő márkák állnak: Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women'secret, Fifty

Úgy véljük, hogy ön – amennyiben a TENDAM bármely hűségklubjának tagjaként önként regisztrálta magát – elvárja, hogy valamennyi termékünkkel kapcsolatban tájékoztatást kapjon az ajánlatokról, akciókról és leárazásokról. Hasonlóképpen információkat is küldhetünk azokról a termékekről vagy szolgáltatásokról, amelyek védjegye harmadik felek tulajdonában van, és amelyekkel a TENDAM megállapodást kötött a terjesztésük vagy gyártásuk engedélyezése érdekében.

Ezért a jogos érdek alapján e kereskedelmi információkat a következő (elektronikus és nem elektronikus) módokon küldjük meg önnek: postai cím, e-mail, többek között mobiltelefon (SMS, RCS).

Hozzájárulás.

3. Profilalkotás és üzletszerzés

Profilalkotás és üzletszerzés céljából a TENDAM a vásárlások elemzése érdekében gyűjt és kezel adatokat (mennyiség, gyakoriság, az ön által igénybe vett fizikai üzlettől és/vagy online üzlettől származó adatok) az ön érdeklődési köreiről és preferenciáiról (abban az esetben, ha ön egy vagy több klubunkban élvezi a tagság előnyeit), annak érdekében, hogy ezen információk alapján a TENDAM fel tudja önnek kínálni azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek önt ténylegesen érdekelhetik, de más termékeket és szolgáltatásokat pedig nem.

A profilalkotás és üzletszerzés céljából végzett adatkezelés a TENDAM jogos érdekein alapul. E célból a TENDAM mérlegelte az érintettek érdekeit és jogait, valamint az adatkezelő által az arányossággal és átláthatósággal kapcsolatos általános kötelezettségei teljesítése érdekében érvényesített intézkedéseket, és az alábbi következtetésekre jutott:

1.- Csökken az emberek alapvető jogaira és polgári szabadságjogaira gyakorolt hatás;
2.- A hivatkozott adatkezelésre észszerűen számíthat az az érintett, aki érdekelt a személyre szabott ajánlatokban, és nem kíván általános reklámokat kapni;
3.- A fenti célokból végrehajtott adatkezelés nem jár kirekesztéssel, hátrányos megkülönböztetéssel, rágalmazással, valamint nem idéz elő olyan helyzetet, amely kockázatot jelent az érintett jó hírnevére és/vagy tárgyalási pozíciójára.

Az elvégzett adatelemzés annak meghatározását célozza, hogy az azonos jellemzőkkel (pl. életkor) vagy hasonló vásárlási szokásokkal (pl. a vásárlások legvalószínűbb időpontja) rendelkező felhasználói csoportokhoz mely termékek és szolgáltatások kapcsolhatók.

Jogos érdek, hogy a szolgáltatásokat javítsuk és vásárlóinknak nagyobb pontossággal tudjunk termékeket ajánlani.

4. Válaszadás az ön legközelebbi üzlethelyiségre vonatkozó kérdésére a földrajzi helymeghatározás alapján

A földrajzi helymeghatározás alapértelmezetten inaktív. A legközelebbi üzlethelyiségre vonatkozó információ kérésre történő aktiválása csak abban az esetben történik meg, ha a felhasználói hozzájárulás megadásával ön erre kér minket.

Bár a földrajzi helyet tekintetbe vevő böngészés mindig a felhasználó döntése, azokban az esetekben, amikor ön elutasítja a helymeghatározó adathoz való hozzáférést, a platform nem tudja az ön számára az adott helyhez kapcsolódó funkciókat elérhetővé tenni. A platform semmilyen esetben sem követi nyomon a felhasználó helyét.

Az információkérésre adott válasz után a megadott személyes adatok nem kerülnek megőrzésre.

Hozzájárulás.

5. A webböngészés kezelése és elemzése

A felhasználó webböngészésének kezelése. Az információkat azért kezeljük, hogy lehetővé tegyük és segítsük a digitális médiánkhoz való hozzáférést, valamint az abban történő böngészést, például azért, hogy a weboldalnak azt a verzióját jelenítsük meg az ön számára, amely a leginkább megfelel azon eszköz jellemzőinek (például nyelv), amellyel ön a weboldalunkat felkeresi. Továbbá azelőtt, hogy ön a hozzájárulását megadná, az ön igényeinek való jobb megfelelés érdekében elemezzük az ön általi navigációt. A sütikre (cookie) vonatkozó szabályzatunkat itt találja.

A szerződés teljesítése (kötelező sütik) és az érintett hozzájárulása (opcionális sütik).

6. A jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.

A TENDAM-nak különböző jogszabályi kötelezettségei vannak, amelyeknek akkor tud csak megfelelni, ha személyes adatok kezelését végzi (pl. az adóügyi szabályozás által előírt kötelezettségek kapcsán).

E kötelezettségeknek megfelelve a TENDAM adatokat szolgáltathat közigazgatási szerveknek vagy az illetékes bíróságoknak, amennyiben az erre vonatkozó kérést az erre rendszresített jogi úton kapja meg.

Jogi kötelezettség.

4. Mi tegyen, ha nem szeretne a továbbiakban kereskedelmi ajánlatokat vagy reklámokat kapni?
Az általunk önnek elektronikus úton küldött kereskedelmi kommunikáció minden esetben tartalmaz egy linket („leiratkozás”/„unsubscribe” vagy hasonló megnevezéssel), amelynek segítségével ön beállíthatja az adatkezelési opciókat, valamint kérheti, hogy a továbbiakban ne kapjon kereskedelmi információkat és reklámokat.

Emellett az alábbi módok bármelyikén is visszavonhatja hozzájárulását, valamint jelezheti, ha ellenez valamit:

 • - Küldjön e-mailt a dpo@tendam.es cimre.
 • - Állítsa be adatvédelmi opcióit a MY ACCOUNT (or similar) felületen, amely azon felhasználók számára elérhető, akik bármely weboldalunkon regisztráltak vagy valamely hűségklubunk tagjai.
 • - - Küldjön postai levelet a következő címre: TENDAM RETAIL S.A., A / DPO, Avda. Del Llano Castellano 51, 28034 Madrid, Spanyolország.

A feldolgozáshoz szükséges idő 48–72 óra, így lehetséges, hogy ebben az időszakban ön továbbra is kap majd kereskedelmi információkat vagy reklámokat.

5. Mennyi ideig őrizzük meg az ön adatait?
Amennyiben ön vásárlóként regisztrált weboldalunkon, személyes adatait addig őrizzük meg, amíg ön az adatkezelési hozzájárulását vissza nem vonja, mivel úgy véljük, hogy a visszavonásig önnek érdekében áll a fiók fenntartása, függetlenül attól, hogy tagként és/vagy vásárlóként folytatott tevékenysége megszakad-e egy bizonyos időszakra. Amennyiben ön nem regisztrált vásárlónk, de online vásárol, adatait addig őrizzük meg, amíg ön megerősíti, hogy a megrendelés kiszállítása probléma nélkül lezajlott és ön nem kíván panasszal élni.

Amikor ön az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy megerősíti, hogy a megrendelés kiszállítása probléma nélkül lezajlott és ön nem kíván panasszal élni, az ön adatai az adatvédelmi szabályozás rendelkezéseinek megfelelően törlésre kerülnek, ami azt jelenti, hogy zárolják azokat, és kizárólag a bíróságok, az ügyészség vagy az illetékes közigazgatási szervek számára lesz elérhető a származékos eljárások igényérvényesítésének elévülési idejéig, majd ezután törlésre kerülnek.

Az elévülési idő a szolgáltatás típusától függ. Például általánosságban igaz az, hogy a polgári jogi eljárások többségénél az elévülési idő általában 5 év.

6. Megosztjuk az ön adatait harmadik felekkel?
A jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt célok megvalósulása érdekében a Tendam csoport tagjainak (különösen a Tendam Retail Services, S.A. részére) hozzáférést kell adnunk az ön személyes adataihoz. Ennek kizárólagos célja a belső adminisztrációs szolgáltatás végrehajtása.

Emellett a vevőszolgálati szolgáltatások (pl. a CRM, adatelemzés és digitális üzletszerzés) kezeléséhez a TENDAM különböző cégek szolgáltatásait is igénybe veszi, amelyek az adatkezelést az Európai Unión kívül is végezhetik. Jelenleg e szolgáltatások és cégek a következők:

CRM-szolgáltatások: Salesforce.com EMEA Limited – Jogvédelem: Általános szerződéses feltételek.
Ügyféladatok elemzése: IBM – Jogvédelem: Típusos szerződéses feltételek.
Reklámozás a digitális platformok felhasználói részére a Google Adwords szolgáltatásain keresztül vagy a saját közönség (Custom Audience) Facebookon történő létrehozásával – Jogvédelem: Típusos szerződéses feltételek.

A TENDAM minden esetben gondoskodik arról, hogy olyan megfelelő intézkedésekre kerüljön sor, amelyek biztosítják, hogy a szolgáltató az európai adatvédelmi jogszabályok által előírt biztonsággal azonos szintű biztonságot érvényesíti.

A fenti eseteken túl a TENDAM az ön személyes adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha azt jogi kötelezettség írja elő vagy a szerződés teljesítése teszi szükségessé.

7. Milyen jogokkal rendelkezik ön, amikor személyes adatait megadja számunkra?
Olvassa el és ismerje meg jogait. Ha kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a következő e-mail címen: dpo@tendam.es

Az ön személyes adatainak kezelése során önnek az alábbi jogai vannak a TENDAM-mal szemben: az ön személyes adataihoz való hozzáférés joga, a pontatlan adatok helyesbítésének joga, a személyes adatok törlésének kérésére való jog, bármely adatkezelési tevékenység korlátozására vagy bármely felhasználás ellenzésére (például későbbi reklámozás ellenzésére) való jog, valamint az ön adatainak hordozhatósága. Ha e jogait kívánja gyakorolni, elegendő, ha e-mailt küld a dpo@tendam.es, címre vagy postai levelet küld a TENDAM RETAIL S.A., A / DPO, Avda. Del Llano Castellano 51, 28034 Madrid, Spanyolország címre. Igényét a spanyol adatvédelmi hatósághoz is benyújthatja.

Hozzáférési jog

Ön jogosult megerősítést kapni a TENDAM-tól arra nézve, hogy kezelnek-e önt érintő személyes adatokat. Emellett jogosult információt kapni a TENDAM-tól a következőkről: az adatkezelés céljai; a kezelt adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; amennyiben lehetséges, a személyes adatok megőrzésének várható időtartama vagy, amennyiben ez nem lehetséges, az ezen időszak meghatározásához használt kritériumok. Ezekben az esetekben a TENDAM az ön rendelkezésére bocsát egy másolatot az általa kezelt személyes adatokról. Amennyiben ön ezt a kérelmét elektronikus úton nyújtja be, az információt széles körben használt elektronikus formátumban kapja meg.

Ha a kérelmek egyértelműen megalapozatlanok vagy – különösen ismétlődő jellegük miatt – túlzók, a TENDAM díjat szabhat ki, amely fedezi a kérelem teljesítésének adminisztratív költségeit, és amely megfelel a kérelem feldolgozásával járó tényleges költségeknek.

A TENDAM az ön kérelme nyomán elvégzett tevékenységekről egy hónapon belül tájékoztatja önt. Ez az időszak különösen összetett kérelmek esetén további két hónappal meghosszabbítható; a meghosszabbításról önt az első hónapban értesítjük. Amennyiben a TENDAM úgy dönt, hogy egy kérelmet nem teljesít, arról – az elutasítást megindokolva – a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül tájékoztatja önt.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a TENDAM-tól kérelmezni a pontatlan adatok helyesbítését, valamint a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben ön platformunk regisztrált felhasználója, a profil közvetlen módosításával könnyen el tudja végezni az adat helyesbítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult a TENDAM-mal töröltetni az önt érintő személyes adatokat abban az esetben, ha az alábbi feltételek egyike teljesül:

 1. Az adatokra nincs szükség abból a célból, amely miatt azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Ön visszavonta hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen, és az adatkezelésnek nincs más jogos indoka;
 4. Az adatkezelés jogellenesen történt.

Amennyiben a törlés oka az, hogy ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében torténő használatáhoza TENDAM megőrizheti az önt azonosító adatokat annak érdekében, hogy ilyen célú adatfeldolgozás a jövőben ne történjen.

Amennyiben a TENDAM nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, de köteles elrejteni ezen adatokat, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ide értve a műszaki intézkedéseket is – annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy a TENDAM az ön kérésére korlátozza az adatkezelést abban az esetben, ha az alábbi feltételek egyike teljesül:

 1. Ön vitatja személyes adatai pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a TENDAM ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
 2. Ön szerint az adatkezelés jogellenes, és a TENDAM tiltakozott a személyes adatok törlése ellen, és ön ehelyett a felhasználás korlátozását kéri;
 3. A TENDAM-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de önnek szüksége van ezen adatokra igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. Amennyiben ön ellenezte az adatkezelést (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megerősítésre kerül, hogy a TENDAM jogos indokai elsőbbséget élveznek az ön jogos indokaival szemben).

Amennyiben az ön kérésére a jelen szakasz alapján korlátozták az adatkezelést, a kérdéses korlátozás feloldásáról a TENDAM önt előzetesen tájékoztatja. A TENDAM a személyes adatok valamennyi helyesbítéséről vagy törléséről és valamennyi adatkezelési korlátozásról tájékoztatást ad minden olyan címzettnek, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a TENDAM tájékoztatja e címzettekről.

A hordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és azokat egy másik adatkezelő részére kerüljön továbbításra, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul és automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag lehetséges – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti a törlésre való jog által garantált jogosultságokat.

A hordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy a TENDAM-ra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A hordozhatósághoz való jog nem terjed ki azokra az adatokra, amelyeket a TENDAM azokból az adatokból származtathatott, amelyek közvetlenül a nyújtott szolgáltatások TENDAM általi igénybevételéből származnak.

Az ellenzéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor ellenezze az önre vonatkozó személyes adatok kezelését, ideértve a profilalkotást is. Amennyiben ön gyakorolja ezt a jogát, a TENDAM a továbbiakban nem kezeli az ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek az ön igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ön jogosult arra, hogy bármikor ellenezze az önre vonatkozó személyes adatok kezelését, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a fent említett üzletszerzési stratégiához kapcsolódik. Ekkor a személyes adatok a továbbiakban az említett cél érdekében nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki önre olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely önre nézve joghatással jár vagy önt hasonlóan jelentős mértékben érinti. Ez a jog azonban nem gyakorolható abban az esetben, ha e döntésre az ön és a TENDAM közötti szerződés teljesítéséhez van szükség; ha e döntést a TENDAM-ra alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, amennyiben e döntés az ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket tartalmaz; vagy amennyiben e döntés az ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Panasztételhez való jog

Ön jogosult panaszt benyújtani a spanyol adatvédelmi hatósághoz (AEPD), különösen abban az esetben, ha ön a jogai gyakorlása során kielégítést nem kapott.

8. A sütikre (cookie) vonatkozó szabályzat
A sütikre vonatkozó szabályzatunkat itt találja..