ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Tendam Retail, S.A. (a továbbiakban: „Tendam”) tulajdonában lévő és leányvállalata, a Women’s Secret Magyarország KFT (a továbbiakban: „Women’secret”) által üzemeltetett womensecret.hu weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) használatára érvényesek. Women’secret Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Women’secret). Székhely és postacím: 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 3. I/6, Cégjegyzékszám: 07-09-008369, Nyilvántartó cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, adószám: 12771440-2-07, elektronikus levelezési cím: womensecret@womensecret.com)

Az Women'secret online áruház által nyújtott szolgáltatások igénybevételével a vásárló magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-nek a rendelés leadásakor a Women’secret által közzétett változatát. Ezért javasoljuk, hogy vásárlóink a vásárlás előtt olvassák el a jelen ÁSZF-et.

Ezekre az általános feltételekre mindenkor a hatályos rendeletek vonatkoznak, így ha valamelyik határidőt vagy feltételt az alkalmazandó rendeletek módosítják (függetlenül attól, hogy ez a módosítás ideiglenes vagy tartós), akkor az ügyfél az alkalmazandó szabályok által elismert jogokkal rendelkezik, és Tendam minden egyéb kiegészítő intézkedésről, amelyet a javára megtehet, tájékoztatja őt.

Ellentmondás esetén az alkalmazandó rendeletek és a jelen általános feltételek rendelkezései között az alkalmazandó rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

Jelen ÁSZF valamennyi Women’secret-termék vásárlók felé történő online értékesítésére érvényes, amennyiben a kiszállítás Magyarországra történik. A Women’s Secret tájékoztatja önt arról, hogy a weboldalt 18 éven aluli személyek nem használhatják. A Women’secret fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlótól megtagadja a hozzáérést a vásárlói felhasználói fiókhoz, vagy hogy a vásárló megrendelését törölje, amennyiben e szolgáltatás csalárd, spekulatív vagy rosszhiszemű igénybevételét észleli.

A vásárló fogyasztónak minősül, amennyiben a megrendelt termékek és szolgáltatások nem kereskedelmi célokat szolgálnak vagy nem a saját magukat foglalkoztatók szakmai tevékenységét szolgálják. Ezzel szemben vállalkozó minden olyan, jogképességgel rendelkező természetes vagy jogi személy vagy partnerség, aki vagy amely a szerződés megkötésekor kereskedelmi vagy független szakmai tevékenységet végez.

A vásárló kizárólagos felelősséggel tartozik a Women’secret weboldalon általa megadott adatok pontosságáért és teljességéért.

Ahhoz, hogy ön elektronikus úton adásvételi szerződést köthessen a Women’secret tel, azonosítania kell magát, és bizonyos személyes adatokat el kell küldenie részünkre. Egyéb technikai lépés nem szükséges.

Az elektronikus úton megkötött adásvételi szerződés az írásban megkötött szerződéssel egyenértékű. A Women’secret iktatja az ön szerződését. Amennyiben ön regisztrált felhasználói fiókkal rendelkezik, az iktatott szerződéshez a későbbiekben hozzá tud férni.

Ha valamely adatot hibásan adott meg, a rendelés elküldése előtt weboldalunkon kijavíthatja azt. Ha észreveszi, hogy valamely adatot hibásan adott meg egy már feladott rendelésében, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a hiba haladéktalan azonosítása és kijavítása érdekében.

Szerződés kizárólag magyar/angol/francia stb. nyelven köthető.

A Women’secret re nem vonatkozik a termékeihez vagy szolgáltatásaihoz kapcsolódó magatartási kódex vagy etikai kódex.

Az ön rendelésének beérkezése után a rendszer azonnal válasz e-mailt küld az ön e-mail címére. Rendelése aktiválásához kattintson a válasz e-mailben található linkre. Ezzel megerősíti a rendelést.

2. A VÁSÁRLÁSOK KORLÁTOZÁSA

Biztonsági okokból nem engedélyezett olyan vásárlás, ahol egy rendelés értéke meghaladja az 1500 eurót vagy ahol a tételek száma meghaladja a 40-et.

3. ÁRAK

Az érvényes árak a weboldalon a rendelés leadásának időpontjában megjelenő árak. Az árak termékenként kerülnek feltüntetésre, és tartalmazzák a termék vagy szolgáltatás ellenértékét, ezen belül az áfa-t (általános forgalmi adót). A rendelés leadásakor a rendszer tájékoztatja a vásárlót a részletes szállítási költségekről. A Women’secret fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül hajtson végre általa szükségesnek ítélt módosításokat. Akár napi gyakorisággal is frissítheti termékeit és árait a weboldalon megjelenő új tételeknek megfelelően.

4. A RENDELÉS FOLYAMATA

4.1. A vásárló a Women’secret termékeit a weboldal választékából választhatja ki, és az „ADD TO BASKET” (Kosárba) gombbal összegyűjtheti azokat a kosárban. Az rendelési folyamat során a termékekkel és az árakkal kapcsolatos információk megerősítéshez kötöttek és nem kötelező érvényűek. A rendelés leadása előtt a vásárló a következő tájékoztatást kapja a rendelési folyamatról egyértelmű, érthető, áttekinthető módon:

a) a kosárban található termékek (ideértve azok legfontosabb jellemzői),
b) a termék teljes ára, és
c) a felmerülő kézbesítési és szállítási költségek.
A kiszállításhoz és a fizetéshez szükséges adatokat a vásárló láthatja és bármikor módosíthatja. A rendelési folyamat lezárulásáig a vásárló módosíthatja a kosár tartalmát, a kézbesítési címet és a fizetési opciót.

A „BUY” (Vásárlás) gomb megnyomásával a vásárló kötelező érvényű ajánlatot nyújt be a kosárban található termékek megvásárlására (kötelező érvényű vételi ajánlat).

A vételi ajánlat csak akkor nyújtható be és továbbítható, ha a vásárló elfogadta a jelen ÁSZF-et és az adatvédelmi rendelkezéseket, és az elfogadással azokat vételi ajánlatába belefoglalta.

4.2. A Women’secret ezután e-mailt küld a vásárlónak, amely a rendelés beérkezésének automatikus visszaigazolását tartalmazza. Ebben az e-mailben ismét szerepel a vásárló által rendelt tételek listája, amelyet a vásárló a „Print” (Nyomtatás) funkció használatával nyomtathat ki. Az automatikus visszaigazolás csak azt rögzíti, hogy a Women’secrethez megérkezett a vásárló megrendelése, az azonban nem minősül a rendelés elfogadásának.

A vásárlóra nézve kötelező érvényű vételi ajánlatot a Women’secret csak akkor fogadja el magára nézve kötelező érvényűnek, ha és amikor a Women’secret külön e-mailben visszaigazolja a termékek kiszállítását (kiszállítás visszaigazolása) (az ajánlat elfogadása).

Amíg ez meg nem történik, a Women’secret nek kifejezetten jogában áll elállni a vásárlásra ajánlott áruk értékesítésétől, amennyiben azok nem elérhetők. A megrendelt áruk kiszállítására irányuló követelés csak a vételi ajánlat elfogadása után érvényesíthető.

5. FIZETÉS

A fizetésre a vásárlási folyamat végén kerül sor. Fizetés nélkül a rendelés (mint kötelező érvényű vételi ajánlat) nem adható le. A vásárlás utáni utólagos fizetésre semmilyen esetben nincs lehetőség. Átvételkor történő fizetés, banki átutalással történő fizetés vagy a boltokban történő fizetés nem lehetséges.

A fizetés történhet hitelkártyával, debit bankkártyával vagy PayPal használatával.

A fizetési mód kiválasztása minden esetben a fizetési folyamat megfelelő lépésében történik.

A vásárlóknak a vevőszolgálatnak küldött e-mailben vagy telefonon a lehető leghamarabb értesíteniük kell a Women’secret et, ha a vásárlás során használt kártyájukat jogosulatlanul megterhelték vagy visszaélésszerűen használták, annak érdekében, hogy a Women’secret megtehesse a szükséges intézkedéseket. A pénzforgalmi szolgáltatók is foganatosíthatnak olyan csalás elleni intézkedéseket, amelyek korlátoznak bizonyos típusú műveleteket vagy ügyleteket. A Women’secret nem vállal felelősséget az ilyen biztonsági rendelkezések alkalmazásáért, valamint az abból következő korlátozásokért vagy kellemetlenségekért.

6. KÉZBESÍTÉS - KISZÁLLÍTÁS

A kézbesítés időpontja és a vásárlás időpontja között nem telhet el 14 munkanapnál több. A kézbesítés a vásárló által megadott címre vagy boltba történik az alábbiak szerint:

6.1. KÉZBESÍTÉS OTTHONI CÍMRE: A vásárló magyarországi kézbesítési cím esetén a 15,000 Ft-nál alacsonyabb értékű vásárlások után 999 Ft szállítási díjat, fizet mind házhozszállítás, mind az üzletünkben való kézbesítés esetén., Magyarországi kézbesítési cím esetén a 15,000 Ft-ot meghaladó vásárlások kiszállítása, ingyenes.

A vásárló kézbesítési címként otthoni címét vagy munkahelyi címét is megadhatja, vagy bármely más címet is választhat. A kézbesítési címnek és a számlázási címnek nem kell megegyeznie. A rendelés megérkezése előtt a vásárló email értesítést kap a kézbesítésről. Miután a rendelt terméket kiszállították a megadott címre, a vásárló ismét kap egy emailt, , amelyben tájékoztatják arról, hogy a rendelése megérkezett.

6.2. AJÁNDÉK RENDELÉSEK: Ideiglenesen felfüggesztve. A vásárlóknak lehetőségük van arra, hogy rendelésük a kifizetés után egy másik személy számára, ajándékként kerüljön kézbesítésre. Ehhez a vásárlási folyamat során válassza ki a „This is a Gift” („Ajándék”) lehetőséget. A vásárlók kérhetnek csomagolópapírt és üzenettel ellátott üdvözlőkártyát is. Fontos információ: a csomagban elhelyezett bizonylaton nincs feltüntetve a megvásárolt termékek ára, így a termék cseréje vagy visszaküldése során ez a bizonylat nem használható. Termék cseréjéhez vagy visszaküldéséhez a terméket megvásárló személynek be kell jelentkeznie a felhasználói fiókjába, és ki kell nyomtatnia az árakat is tartalmazó eredeti számlát.

6.3. KÉZBESÍTÉSI PROBLÉMÁK: Ha a kézbesítés azért hiúsul meg, mert az érintett személy nincs a helyszínen, a futárszolgálat emailes értesítést hagy és próbálja felvenni a kapcsolatot a kézbesítés címzettjével. Két kísérlet után a vásárlónak kapcsolatba kell lépnie a futárszolgálattal a kézbesítés egyeztetése érdekében.

7. VISSZAKÜLDÉS ÉS ELÁLLÁSI JOG

A termékek visszaküldésére és a rendeléstől való elállásra különböző eljárások alkalmazandók. Az egyes eljárások részletei és feltételei az alábbiakban találhatók.
• 30 naptári nap áll rendelkezésedre a megrendelés kézhezvételétől számítva.

• A következő termékek esetében nem lehetséges visszaküldés vagy elállás: felbontott csomagolású női alsók, tangák, culotte-alsók (csomagban vagy külön-külön vásárolva), férfi alsók, melltartó-kiegészítők, mellbimbótapaszok, hajkiegészítők, illatok, kozmetikumok, zoknik, harisnyák és ékszerek (a hibás termékek kivételével).

• Nem lehetséges a visszaküldés vagy az elállás olyan termékek esetén, amelyek hiányosak, sérültek, megrongálódtak, szennyezettek, vagy bármely más olyan állapotban vannak, amely alapján észszerűen feltételezhető, hogy a terméket használták. Az ilyen termékeket a vásárlónak a lehető leghamarabb visszajuttatják.

• A visszaküldésre kerülő termékeket minden esetben megfelelően be kell csomagolni.

7.1. CSERE

A csere csak a fizikai üzletekben, és a vásárolt termékkel egyenértékű vagy annál magasabb összeg esetén lehetséges.

7.2. VISSZAKÜLDÉS (hiba miatt)

a) Az online üzleten keresztül:

Termék akkor küldhető vissza, ha az hibás vagy ha nem a megfelelő termék került kiszállításra.

- Feltételek: A vásárolt termék az alábbi módon, az alábbi rendelkezéseknek megfelelően küldhető vissza.

A szavatossági igények a termékek kézbesítése után 2 évvel évülnek el.

- Költségek: A Women’secret a vásárló részére visszatéríti a visszaküldött tételek árának megfelelő összeget (beleértve az eredeti vásárlás szállítási költségeit is, amennyiben a vásárló fizetett ilyen költségeket) 14 naptári napon belül azt követően, hogy tudomást szerzett a visszaküldésre irányuló igényről. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk. A Women’secret a visszatérítést visszatarthatja addig, amíg a tételek átvétele meg nem történik vagy amíg a vásárló el nem juttatja részünkre a kézbesítési bizonylatot (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

A Women'secret a vásárlónak kifizeti (vagy visszatéríti) a nem megfelelő vagy hibás termékek észszerű és szokásos szállítási költségeit.

- Eljárás: A nem kívánt vagy hibás termékeket az alábbi címre küldje vissza:
WOMEN SECRET shop ARENA MALL
ground floor Budapest 1087
Kerepesi út 9
A szállítás módját Ön választja ki (a szállítási költségek a Women'secret et terhelik). Töltse ki és mellékelje a rendelésben található formanyomtatványt, vagy töltse le a nyomtatványt itt: Formanyomtatvány visszaküldéshez és elálláshoz.

b) Fizikai üzletben
Visszaküldésre fizikai üzletben is lehetőség van.
- Költségek: A Women’secret a vásárló részére visszatéríti a visszaküldött tételek árának megfelelő összeget (beleértve az eredeti vásárlás szállítási költségeit is, amennyiben a vásárló fizetett ilyen költségeket). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

7.3. ELÁLLÁSI JOG

- Az elállásra vonatkozó szabályok -

Önnek mint vásárlónak joga van 30 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Az ajándékutalványok cseréje nem lehetséges.

Az elállás időszak 30 nap elteltével jár le

- attól a naptól számítva, amikor ön vagy az ön által megjelölt, a szállítmányozási vállalattól eltérő harmadik fél birtokába kerültek az áruk, vagy

- amennyiben a szerződés keretében ön egy rendelésben több árut rendelt és azok külön kerültek kézbesítésre, attól a naptól számolva, hogy ön vagy az ön által megjelölt, a szállítmányozási vállalattól eltérő harmadik fél birtokába kerültek az utolsó áruk.

Ha vásárlóként elállási jogát gyakorolni kívánja, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Women’secret tel:

Women'secret Hungary Trade Limited Liability Company (8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 3))

E-mail: womensecret@womensecret.com;

és egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai levélben vagy e-mailben) tájékoztassa a Women’secret, hogy szándékában áll a vásárlástól elállni.

Használhatja az itt csatolt elállási formanyomtatványt is (pdf letöltése), ennek használata azonban nem kötelező.

Az elállási időre vonatkozó rendelkezés betartásához elegendő, ha az elállási időszakon belül értesítést küld arról, hogy gyakorolni kívánja elállási jogát.

Az elállás következményei:

Ha ön eláll ettől a szerződéstől, a Women’secret haladéktalanul, de legkésőbb az ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a teljes összeget, amelyet ön a Women’secret részére kifizetett, ideértve a kézbesítési költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, például az expressz küldemény mellett döntött). Részleges elállás esetén a szállítási díj nem kerül visszatérítésre.

A visszatérítés során a Women’secret az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha önnel kifejezetten másban állapodott meg. A visszatérítésért semelyik esetben sem számít fel önnek költségeket.

A Women’secret elutasíthatja a visszatérítést, amíg nem kapta vissza a visszaküldött árukat vagy amíg ön nem igazolja, hogy az árukat visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

Ön köteles az árukat a Women’secret részére haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy (14) napon belül azután visszaküldeni, hogy a Women'secret et értesítette a jelen szerződéstől való elállásról. A határidő betartottnak minősül, ha a tizennégy napos határidő letelte előtt feladja az árukat.

Az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit ön viseli.

Önnek az áruk esetleges értékcsökkenését csak abban az esetben kell megfizetnie, ha ez az értékcsökkenés a termék állapotának, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó kezelés miatt következett be.
Abban az esetben, ha a vásárlás során kifizetted a szállítási költségeket, kérjük, vedd fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, hogy ezeket a költségeket visszatéríthessük: itt.
- Az elállási útmutatások vége -

8. TERMÉKEK ELÉRHETŐSÉGE

Amennyiben egy termék esetében hiány mutatkozik vagy kifogyóban van a készlet, a vásárlók erről haladéktalanul tájékoztatást kapnak, és visszatérítésre kerül számukra az érintett termékek ára. Ebben az esetben a Women'secret nem fogadja el a rendelést, és a szerződés megkötése nem történik meg. A Women'secret az ügyfél részére a megfelelő összeget 14 munkanapon belül visszatéríti azután, hogy tájékoztatást kapott az elállásra vonatkozó kérésről. A visszatérítés módja azonos a kifizetéskor használt fizetési móddal.

9. A TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A teljes vételár kifizetéséig a kiszállított áruk a Women'secret tulajdonában maradnak.

10. VEVŐSZOLGÁLAT

Ha kérdése, aggálya, panasza vagy javaslata van az online áruházzal kapcsolatban, ügyfélszolgálati részlegünkkel az alábbi elérhetőségek bármelyikén felveheti a kapcsolatot:
- Telefonszám: +3680106705
- E-mail:womensecret@womensecret.com;
- Postai úton az alábbi címen: Tendam Retail, S.A., Av. Llano Castellano 51, 28034 Madrid, Spanyolország.
A Tendam Retail, S.A. vevőszolgálati részlege a lehető leghamarabb, de legfeljebb egy hónapon belül válaszol önnek.

Panasz esetén a magyarországi fogyasztóvédelmi hivatallal is felveheti a kapcsolatot:
- Fejér Megyei Kormányhivatal
- Székesfehérvári járás
- Fogyasztóvédelmi Osztály
- Cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
- Telefonszám: +36 22 501 751 +36 22 501 626
- E-mail: fogyved@fejer.gov.hu
- Ügyfélfogadás: H: 8.00-12.00 és 13.00-15.30, Sz: 8.00-12.00 és 13.00-15.30, Sz: 8.00-12.00

Amennyiben követelésének rendezése nem történik meg az ön számára kielégítő módon, rendes bírósághoz fordulhat. Követelését a http://ec.europa.eu/odr oldalon is benyújthatja, ahol ingyenes és különleges lehetőséget kap a peren kívüli egyezség elérésére.

11. AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Tendam fenntartja a jogot arra, hogy indokolt okból bármikor módosítsa a jelen Általános Vásárlási Feltételeket. A módosítások a már folyamatban lévő megrendeléseket nem érintik.

12. VIS MAJOR

A Tendam kötelezettségeinek teljes vagy részleges teljesítése felfüggesztésre kerül a teljesítést megakadályozó vagy késleltető természeti katasztrófa vagy vis maior esetén. Ezek az esetek, a lista teljessége nélkül a következők: háború, járvány, zavargások, felkelés, társadalmi feszültségek, bármiféle sztrájk és a Tendammal összefüggésbe nem hozható ellátási problémák. A Tendam az eseményt követő hét napon belül tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen jellegű váratlan eseményről vagy vis maiorról. Abban az esetben, ha a felfüggesztés tizenöt napot meghaladó időtartamra szól, az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy visszavonja a jelenlegi megrendelést, a Tendam pedig visszatéríti a vonatkozó összeget a jelen Általános Vásárlási Feltételek 6. pontjában meghatározott feltételekkel, vagy az adott esetben megállapított alkalmazandó előírásokkal összhangban.

13. ETIKAI KÓDEX

A Tendam rendelkezik egy etikai kódexszel, amely meghatározza az üzletvezetésünk során alkalmazandó etikai értékeket, kötelezettségvállalásokat és bevált gyakorlatokat. A külső és belső etikai kódexet letöltheti.

14. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÉS JOGHATÓSÁG

A jelen ÁSZF a magyar jog hatálya alá tartozik. Amennyiben a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban kérdés vagy vita merül fel, a felek a releváns szabályozások vonatkozásában elismerik a bíróságok és a törvényszékek kizárólagos joghatóságát.

Az ÁSZF pdf formátumban történő letöltéséhez kattintson ide.

Elállási minta megrendelésekhez
1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási mintatájékoztató
Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő:
- attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket, vagy több termék átvétele esetén az utolsó terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Women’secret Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (postacím: 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 3. I/6, elektronikus levelezési cím: womensecret@womensecret.com
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozatminta
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletének megfelelően
Elállási nyilatkozatminta
Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!
Címzett: Women’secret Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely és postacím: 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 3. I/6
elektronikus levelezési cím: womensecret@womensecret.com
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében (ide írja be az elállással érintett terméket):
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása:
Kelt: