JOGNYILATKOZAT

HATÁLY

E jognyilatkozat szabályozza a Women's Secret Magyarország KFT (a továbbiakban: „ Women's Secret ”) által az internethasználók részére elérhetővé tett womensecret.hu platform és mobil alkalmazás (a továbbiakban: „Platform”) szolgáltatásainak használatát.

A Platformon ön kezelheti a Women’s Secret ruházati és otthoni ruházati termékek, valamint kiegészítők online vásárlását, élhet az akciók és a regisztrációval járó kedvezmények nyújtotta előnyökkel, és amennyiben kívánja, a push üzenetekből elsőkézből ismerheti meg az adott évszak trendjeit és legstílusosabb összeállításait.

A Platformot 18 éven aluli személyek nem használhatják.

SZELLEMI TULAJDON ÉS SZERZŐI JOGOK

A jelen Platformon található valamennyi információ, a grafikai elemek és a forráskód a Women’s Secret Magyarország kft. szellemi tulajdonát képezik. A Platformhoz hozzáférő internet-felhasználók megtekinthetik a Platformon található információkat, a maguk részére letöltéseket vagy reprodukciókat készíthetnek számítógépes rendszerükön, azzal a feltétellel, hogy a letöltött vagy reprodukált elemeket ezután nem bocsájtják harmadik fél rendelkezésére, nem telepítik az internethez vagy helyi számítógépes rendszerhez csatlakozó szerverre. A felhasználási jogok tulajdonosának kifejezett engedélye nélküli sokszorosítás, terjesztés, nyilvános közlés vagy bármely más hasonló tevékenység tilos. A fent említett jogok bármely megsértése e rendelkezések megsértésének, valamint a Büntető törvénykönyv XXXVII. fejezete („A szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények”) szerint büntethető bűncselekménynek minősülhet.  

A Women’s Secret és logója a Women’s Secret Magyarország kft. bejegyzett védjegye. Ezeknek a jogtulajdonos kifejezett engedélye nélküli használata szigorúan tilos. A womensecret.hu a Women’s Secret Magyarország kft. által regisztrált domainnév.

A Women’s Secret Magyarország kft. domainnevei nem használhatók a társaság által nem kínált egyéb termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, és nem használhatók olyan módon, amely alkalmas lehet a Women’s Secret vásárlóinak megtévesztésére vagy amely sértheti a Women’s Secret hírnevét.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Women’s Secret korlátozás nélkül felel a szándékosan és súlyos gondatlansággal okozott károkért. A Women’s Secret enyhe mértékű gondatlanságért csak az élet, a testi épség és az egészség megsértése esetén vagy alapvető szerződéses kötelezettségeinek megsértése esetén felel. Alapvető szerződéses kötelezettségek azok a kötelezettségek, amelyek teljesítése a szerződés céljának teljesüléséhez szükséges és amelyeknek teljesítésére a vásárló okkal számít és okkal számíthat.

Amennyiben az enyhe gondatlanság miatt súlyos szerződésszegés következik be, a Women’s Secret felelőssége a szerződés szempontjából tipikus előre látható károk megtérítésére korlátozódik.

A fenti felelősségkorlátozási rendelkezések a Women’s Secret Magyarország kft. jogi képviselőire és képviselőire is érvényesek. A termékfelelősségi jogszabályokban szabályozott felelősséget ezen rendelkezések nem érintik.

Amennyiben a fent említett felelősség korlátozási rendelkezésekkel nem ellentétes, a Women’s Secret Magyarország kft. mentesül a következőkből fakadó felelősség alól:

a. A Platform vis maior, váratlan esemény vagy a Women’s Secretnek nem felróható egyéb okok miatt bekövetkező hibái.

b. Műszaki és/vagy mechanikai problémák vagy vírusok, amelyek az internethez a Women’s Secret Platformján keresztül vagy harmadik felek platformján keresztül történő csatlakozás során jönnek létre a számítógépes rendszerekben (a szoftverekben és a hardverekben) vagy következnek be a számítógépeken tárolt dokumentumokban és fájlokban.

c. Kiskorúak hozzáférése a Platformon található tartalmakhoz, mivel a szülők vagy a gyámok felelőssége, hogy a felügyeletük alatt álló gyermekek vagy kiskorúak tevékenységét megfelelően korlátozzák.

A Women’s Secret továbbá nem vállal felelősséget az azokon az oldalakon található tartalom valódiságáért, naprakész jellegéért és jogszerűségéért, amelyeket adott esetben a társaság javasol vagy amelyekre linkek mutatnak. A Women’s Secret nem tartozik felelősséggel a felhasználóval szemben a különböző javasolt Platformoldalak vagy a Women’s Secret által belinkelt oldalak tartalmáért és használatának jogi feltételeiért, mivel a felhasználó felelőssége annak mérlegelése, hogy azokat elfogadja-e vagy sem.

A Women’s Secret nem vállal felelősséget az olyan kommunikációért, amelyet előzőleg nem hagyott jóvá (ideértve a Women’s Secret nevében folytatott kommunikációt is). Ennek alkalmazásában tájékoztatjuk önt, hogy a márkával kapcsolatos tevékenységeket vagy a márkával kapcsolatos eseményekben való részvételre irányuló felhívásokat érintő kommunikáció minden esetben a hivatalos Platform weboldalon kerül közzétételre.

VEVŐSZOLGÁLAT.

Ha kérdése, javaslata vagy panasza van a Platformmal kapcsolatban, felveheti a kapcsolatot a vevőszolgálati részleggel a következő módok bármelyikén: e-mailben a  womensecret@womensecret.com címen, vagy postai úton az alábbi címen:

Women’s Secret Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 3).

A vevőszolgálati részleg azonosító kódot ad önnek, valamint írásbeli igazolást a panasz benyújtásáról. A Women’s Secret a lehető leghamarabb, de legfeljebb egy hónapon belül válaszol önnek.

Amennyiben követelésének rendezése nem történik meg az ön számára kielégítő módon, rendes bírósághoz fordulhat. Követelését a http://ec.europa.eu/odr oldalon is benyújthatja, ahol ingyenes lehetőséget kap a peren kívüli egyezség elérésére. További magyarázat itt található: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/taxonomy/term/917

A FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Women’s  Secret jogosult e jognyilatkozat egyoldalú módosítására anélkül, hogy azt minden vásárló számára külön-külön jelezné. A felek ismerik és kifejezetten elfogadják ezen feltételeket.